آن طفل گفت : همانا من بنده ی خاص خدایم که مرا کتاب آسمانی و شرف نبوت عطا فرمود.

و مرا هر کجا باشم برای جهانیان مایه ی برکت و رحمت گردانید و تا زنده ام به عبادت نماز و زکات سفارش کرد.

و به نیکویی با مادر توصیه نموده و مرا ستمکار و شقی نگردانید.

و سلام حق بر من باد روزی که زاده شدم و روزی که بمیرم و روزی که برای زندگی (دوباره) برانگیخته شوم.

اینست عیسی بن مریم گفتار حقی که در او تردید می کنند .....

سوره ی مریم آیات ٣٠ تا ٣۴