سلام

به دلیل حمایت های شما دوستای خوبم و رای دادن هایتان به وبلاگ بنده و خوشحال نمودنمان عکس های ایلیا را رونمایی می کنیم....

باشد که با استقبال های شما عکس های بیشتری را بفرستیم روی لاین!!!

ایلیای خندان

 

ایلیای مامان

ایلیای تکیه بر صندلی

 

ایلیای مامان

ایلیای چای خور

 

ایلیای مامان

ایلیای بازیگوش

(نگین نرگس چقدر شلخته است اینجا تازه اسباب کشی کرده بودیم)

 

ایلیای مامان

ایلیای خواب آلو

 

ایلیای مامان

ایلیای خواب

توضیح نوشت

هرکسی که ایلیا رو توی بغل من دیده زود گفته " وای چقدر پسرت شبیه خودته!!!" بعد وقتی که ایلیا رو باباش بغل می گیره همه متعجب و حیران درحالی که انگشت بر دهان نهاده اند باز می گن (به محمد اینبار) "وای چقدر پسرت شبیه خوته!!" و ما نفهمیدیم این خودته دقیقا کدوممون هستیم !!؟؟نیشخند