سلام

عیدتون مبارکبغل

صد سال به از این سال ها... اگه سالتون هم خوب بود و خوش به پایان رسیده بازهم :

صد سال به از این سال ها...

یه جایی خوندم عید واقعی برای آدم وقتیه که آخر سالش رو با خوشی جشن بگیره نه اول سال ..

من می گم عید واقعی برای کسیه که تمام ایام سالش رو توی جشن و خوشی باشه.. حالا این جشن می تونه اونقدر جمع و جور باشه که فقط توی دلش جا بگیره یا اونقدر وسیع که بتونه افراد زیادی رو هم با شادیش شریک کنه ...

ایام مبارک ،

ایام می آیند که بر شما مبارک باشند

مبارک شمایید ...

ماچنیشخند