صبح جمعه با ورزش ! 

این پیامک یکی از همکلاسی ها بود به گوشی یکی از دخترها!!! 

ترم که داره تموم می شه دانشگاه ما تازه یادش افتاده کلاس های تربیت بدنی رو برگزار کنه و چه روزی بهتر از جمعه ها!

بنا براین جمعه ها از صبح کلاس ورزش داریم . از ساعت 8 تا 11 خانم ها و از ساعت 11 تا 17 آقایون یا برادرهای محترم که برای زود از خواب بیدار شدن روزهای جمعه مون هم اینجوری تیکه توی موبایل می اندازن!

ناگفته نماند که ما هم در جواب از خجالتشون در اومدیمچشمک

تا دو هفته دیگه امتحانات هم شروع می شه و ما توی همین جلسه ی اول ورزش تلفات دادیم. یکی به بینی اش توپ خورد و اون یکی پاش پیچ خورد و الان توی گچه  ! 

خدایا آخر و عاقبت ما رو به خیر بگذرون و سالم نگهمون دار که این تن سالم رو برای امتحانات لازم داریمفرشته