آخر سر قالب وبلاگمو به خاطر نزدیک شدن به روز عشقولانه ای و پروانه ای ... عوض کردم.

داشتم دیگه خسته می شدم ها . آخه من متولد خرداد هستم و خردادی ها هم که خدای تغییرات و تغییر دادن ، یعنی هر دو ماه یه دفعه دکوراسیون محل کار و خونه ( چه دست تنها یا با کمک ) عوض می شه.عینک

کاش می شد زندگیمونو مثل قالب های وبلاگمون به همین سادگی و راحتی عوض کنیم ...