می دانید و می دانیم که روزهای ماه در ایران باستان هرکدام دارای نامی بوده و به معنای واقعی « روزهای هفته » نداشتیم ؛ با ورود اسلام به ایران و تقسیم شدن هر ماه به چهار هفته و اندی ، یکی از سنت های دیرینه ی ایران باستان نام تازه ای یافت به نام « چهارشنبه سوری » ..

 شب سوری نام گوهری و آغازین این جشن است ولی پس از اسلام ، نام چهارشنبه سوری گرفت و شب چهارشنبه که سه شنبه شب می باشد برگزار می شود.

سور به معنای جشن و مهمانی است و نام دیگر « گل سرخ » می باشد ؛ نام اسبی که خط سیاه یا سپید از کاکل تا دم دارد و بدنش سرخ تیره باشد را هم سوری گویند. همچنین سوری ،  نام گیاهی مانند سرو است.

برگزاری این جشن با روشن کردن آتش و پریدن از روی آن می باشد که همزمان با آن ، این سخن گفته می شود :« سرخی من از تو ، زردی تو از من » که ریشه در باور دینی و باستانی زیر دارد. برابر نماد رنگ روزهای سه شنبه و چهارشنبه و نام باستانی و ستاره های آن هاست...

یزدان                    نماد رنگ              روزهای هفته         نام سیاره

ایزد پیروزی              سرخ                  سه شنبه                بهرام (مریخ)

ایزد سخنوری           زرد                    چهارشنبه                تیر (عطارد)

این رنگ ها رنگ ویژه ی خود این ستاره هاست . یعنی در آسمان نیز می توان این ستاره ها را با این رنگ ها مشاهده نمود.

همچنین ایزد پیروزی برابر همان ستاره ی بهرام است که آورنده ی آتش بهشتی بوده و با گذراندن مردم از آن در آتشکده ها ، گناهانشان را پاک می کرد و به انگیزه ی همین پاک شدن بود که آن جمله ی معروف سرخی من ... را می گفتند. ولی بعد از خاموش شدن آتش بهشتی آتشکده ها ، مردم خود با روشن کردن آتش به روی زمین این کار را دنبال کردند.

 سنت های دیگر :

شکستن کوزه و یا هر ظرف سفالین ترک خورده و غیرقابل استفاده و آتش زدن لباس‌های کهنه و حصیر های زیر انداز و روشن کردن شمع و عود نیز از دیگر سنت های این روز است..

پینوشت :

تصمیم دارم تا عید و یا بعد از عید برخی از سنت های باستانی عید نوروز و همچنین لیست نام روزهای ماه ( باستانی ) و مقداری توضیح از هر کدوم رو بزارم ولی اگه شما نخواین این کارو نمی کنم .. پس نظر بدید بدونم دوست دارید راجع به روزهای باستانی هر ماه و عید های مخصوصش چیزی بدونید یا این که دلتون می خواد راجع به مسئله ی دیگه ای بنویسم ؟سوال