حال ما خوب است حال شما چطور است ؟؟نیشخند

عجب امسال هواییه به خدا !! اون از برف بعد از عید یا بارون و سردی توی اردیبهشت .. اینم از هوای خرداد !!

من و محمد که هر سال وسطای اردیبهشت به خاطر راه افتادن کولر جنگ جهانی راه می انداختیم امسال در صلح بودیم و به هم لبخند پرتاب می کردیم .. آخه ماشالا هنوز هوا به اون درجه از گرما که من کولر لازم بشم نرسیده که هیچ ! تازه آسمون برای خودش هی ابری می شه (دیروز تازه یه نم باروون هم زد زبان) هی باد می شه .. هی خنک می شه نیشخند و ما بسیار خوشحالمان می شود ..از خود راضی

البته اوضاع دیگه ای الان داغ تر شده که اون هم انتخاباته .. توی دانشگاه که بچه ها دارن خودکشی می کنن برای جناب مهندس !! و عده ی دیگری برای آقای دکتر !! حالا کدوم یکی برنده می شه باید تا آخر خرداد صبر کنیم ..

اوا ! مهم ترین مطلب یادم رفت .. 18 خرداد بسی ما را خرسند می کند زیرا که سالروز یگانه زادروز ما می باشد و از خداوند مسئلت داریم تا سایه ی گهربار و گرانمایه ما را بر سر محمد همی نگه دارد و او نیز شکر این نعمت کند که شکر نعمت ، نعمتت افزون کند (منظورمان هوو نبود ، خودش فهمید !!) چشمک