آدم یه اشتباهی رو یه بار انجام می ده ، تا ده ها سال بعد چوبشو می خوره !!

حالا حکابت من بینوا شده ! توی خونه ی خودم می شینم و به در و دیوار نگاه می کنم و اگه حالی باشه کتاب می خونم ..

زیاد نمی تونم پای کامپیوتر بشنم چون جیزم کردن گریه حالم هم از برنامه های بی سر و ته تلیوزیون به هم می خوره ..

تا دو سه روز دیگه اگه حالم خوب شد میام تا یه چیزایی ازتون بپرسم چشمک