وسط ماه رمضون رو دوست دارم به دو دلیل . یکی این که نشون می ده صبرهایی که داشتم  و روزه هایی که گرفتم به نصفه ی راه رسیده و ١۵ روز دیگه مونده !

دومی و مهمتره این که این روز ، روز بزرگترین قسم زندگی ما بود. قسم خوردیم که باهم باشیم و باهم بمونیم . توی سختی ها و شادی ها و توی بیماری و سلامتی و توی داشتن و نداشتن!

سالگرد عقدمون مبارک ! سالگرد روزی که برای اولین بار دلم بیشتر از قبل برات لرزید و مهمترین گنج زندگیم شدی !

خوشبخت باشی ! خوشبخت باشیم !

الهی همه زوج های روی زمین رو خوشبخت کن ! آمین!