نه اشتباه نشده ! به گیرنده هاتون دست نزنید ! تقویم رو هم این ور و اونور نکنید.

تقصیر من چیه پیش دبستانی ها ١٠ روز بعد از بقیه میرن مدرسه ! خوب بوی ماه مهرشون هم ١٠ روز دیرتر به دماغشون می خوره دیگه !!! زبان

ولی امسال یه ناپرهیزی کردم و اول مهر همه ی مامان باباها رو جمع کردم و اقلامی که برای بچه هاشون می خواستم و برنامه شون رو دادم دستشون. امیدوارم ١١ مهر که شد همشون با دست پر بیان مدرسه !

اما در مورد مدرسمون که باید بگم امسال از شیطنت های پسرونه خبری نیست چون مجبورم با ٢۵ تا دختر کوچولوی نازک نارنجی سرکنم. از دخترا یجورایی بدم میاد به چند دلیل : اول این که همشون ستون پنجم های وحشتناکی هستن و خبرها رو یک کلاغ ۴٠٠ کلاغ به اولیا می رسونن. دوم این که دیگه نمی تونم یواشکی گوششون رو بپیچونم (نه ! منو این کارا ؟!!فرشته ) و سرجاشون بنشونم .. سوم این که همشون از دم در حال اشک و زاری هستن و از یه کاری خسته بشن ، یا یه کاری رو بلد نباشن ، گشنشون بشه ، تشنشون بشه ، سرشون درد بگیره ، دستشون خسته بشه ، .. خلاصه برای گریه هزار و یه دلیل قانع کننده دارن.. چهارم هم این که بنده اهل ناز کشیدن و قربونت برم و قربونم بری نیستم ولی با دخترها مثل این که باید این جوری رفتار کرد. یعنی تا میای باید ماچشون کنی و یه ساعت تو بغل بگیریشون .. گریه

خدایا امسال به من صبر مضاعف بده !!!!!!! نیشخند

داشته باشید امسال بنده شیفت صبح تشریف دارم و بعد از ظهرها هم بعد از مدرسه تا ٨ شب کلاس دانشگاه .. یعنی ٧ صبح از خونه می زنم بیرون و حدود ٩ شب می رسم خونه ... از شام و نهار دیگه نپرسید !

خدایا امسال به محمد صبر مضاعف تر بده !!!! نیشخند