هنوز هم بدترین کابوس مامانم امتحانه !!

البته توی خونه ی ما دختر کو ندارد نشان از مادر داره می شه ! چون خانوم این اواخر که نوه شون هم تو راه هست سراغ درس و کتاب رفتن و دانشجو شدن !! تصاویر زیباسازی ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com

خوب بنده هم که دختر خلف مادرم می باشم و با وجود رفتن سرکار و کلاس داری و خانه داری و شوهر داری و ... باید حول و هراس و جزوه خونی شب های امتحان رو هم به جون بخرم.

بنابر این محمد بیچاره دوباره باید به خام خواری رو بیاره (چون دو هفته آشپزخونه تعطیله!!از خود راضی) و عنکبوت ها هم عروسی بگیرن (چون گردگیری و رفت و روب هم به ملکوت اعلا پیوست!!مژه) در آخر نرگس می مونه و جزوه های ناتمامش که به بهونه ی یک عدد فسقلی هی کلاس ها رو دودر می نمود و استاد ها را می پیچاند و الان خودش پیچانیده شده است به شدت !! تصاویر زیباسازی ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com

برام دعا کنید این دو هفته با سلام و صلوات و خیر و خوشی تمام بشه و یک عدد نرگس تاپ استیودنت (آرزو بر جوانان عیب نیست!نیشخند) بیاد سراغتون !

یادم رفت بگم !! محمد هم امتحان داره !! پس تقاضای بالا را تصحیح نموده و در انتها ملتمسانه استدعا دارم دو نفرمان را دعا بفرمایید باشد که همگی باهم رستگار شویم...فرشته