مادر شدن یا مادر بودن مسئله این است !!

بعضی ها از اولش هم مادر هستن ، مثل یه عده از اون دختر بچه ها که حتی توی ۴ یا ۵ سالگی مواظب خواهر و برادرهای کوچکترشون هستند و مثل یه مادر اون ها رو تر و خشک می کنند. بعضی ها هم با وجود تحمل ٩ ماه بارداری و درد زایمان بازهم مثل یه مادر با بچه هاشون رفتار نمی کنن.

چقدر خبر خوندم از مادرهایی که بچه هاشونو کشتن، وحشتناک ترینش هم مادر یه نوزاد یک ماهه که بچه شو توی ماکروویو گذاشته بود چون با دوست پسرش (که پدر بچه بود) به هم زده بود. یا مادری که نوزادش رو توی همین تهران خودمون توی کوچه گذاشته بود و مامورای شهرداری درحالی اونو پیدا کرده بودند که موش ها داشتند دست و پای طفلک رو می جویدند. یا ....

ولش کن !

من مادری رو می شناسم که عشق رو به بچه هاش هر روز و هر روز یاد داد. مادری رو می شناسم که مبارزه و حق طلبی و حق خواهی رو به بچه هاش یاد داد. مادری رو می شناسم که در نداری بود ولی عزت نفس رو به کودکانش یاد داد. مادری که در عصر جهل علاقه به خوندن و خطاطی به فرزندانش یادداد. یک مادر بود و یک معلم و یک رهبر ... مادر پدرش بود.

مادر شدن خیلی آسونه ! مهم مادر موندنه !!!!!