شب امتحان!

سلام قلب

از اول تیر امتحانات ترم دانشگاهمون شروع می شه و من اندر خم یک جزوه ام....یول مخصوصن ( یا نخ سوزن !؟! نمی دونم!متفکر)  این ترم، 2 تا درس ریاضی داریم بسیار زیبا و ستودنی درس شیرین انتگرال و دیفرانسیل !! گریه

حالا تخصصی ها رو می تونم یک کاری کنم ولی این ریاضی استرس.... بسی باید ریاضت یکشیم در هوای این ریاضی !!! ابله

برام دعا بنمایید ...ناراحت

پ ن : الان زمان حال و حول بردن ایلیا می باشد چون در طول ایام پرمحنت امتحانات بنده ، ایشان در آغوش مادر بزرگ جانشان و در خانه ی پدربزرگ عزیزشان روزگار سپری می نمایند.  هورا

/ 1 نظر / 30 بازدید
س.ه

تقریبا نمینویسید-امیدوارم خوش و سالم باشید